Bulgarian English French German Portuguese Russian Spanish

Коригиране на бръчки и моделиране на лицето

korekcia-brachkiЗапълването на меките тъкани чрез инжектиране в кожата на различни субстанции, наричани още импланти или филъри, отдавна е предизвикателство пред естетичната медицина и дерматохирургиятa. Методиката позволява заличаване на бръчки, отстраняване на дефекти и деформации, ремоделиране на устните, брадичката, скулите и други области на лицето, като спестява на пациентите подлагането на пластични хирургични интервенции. По този начин се постигат забележителни резултати веднага след процедурата без да се налага болнично лечение, обща анестезия, ползване на скъпа апаратура и откъсване на пациентите от работа и социален живот, което заедно със сравнително по-ниската цена прави метода предпочитан от лекари и пациенти. 

За успеха на тази манипулация обаче е необходимо съчетанието на три важни предпоставки:

 • правилен избор на запълваща субстанция (филър);
 • подходящ пациент с реалистични очаквания;
 • добра техника на изпълнение от квалифициран специалист.

1. Избор на филър. Изключителното разнообразие от импланти свидетелства, че идеалната запълваща субстанция все още не е създадена. Тя трябва да отговаря на много условия и да бъде едновременно:

 • биологично инертна и биосъвместима с човешките тъкани;
 • непредизвикваща алергични реакции;
 • непредизвикваща ракови заболявания;
 • непредизвикваща възпаление;
 • неболезнена при приложение;
 • стабилна, устойчива на резорбция и на миграция в други тъкани ;
 • лесна за приготвяне и манипулиране;
 • с възможност за отстраняване от тъканите при необходимост;
 • стерилна, вкл. по отношение на приони - частиците отговорни за развитието на заболявания, популярни под името “луда крава”;
 • позволяваща нормален социален живот непосредствено след имплантирането;
 • и не на последно място, на приемлива цена.

И на неспециалиста е ясно колко трудно е създаването на субстанция отговаряща на всички тези условия. Поради това някои от имплантите (като непречистените парафини и фалшиви силикони) отдавна имат само историческо значение поради причиняваните от тях почти задължителни усложнения. Други от тях, като пречистеният течен силикон и колагеновите препарати са показали много добри резултати в опитни ръце, но са забранени в много страни поради наблюдаваните инциденти, свързани с тяхното приложение, риска от алергични реакции и пренасяне на инфекции. В последно време има отлив от използването на цяла голяма група от запълващи субстанции, наречени нерезорбируеми импланти, които остават трайно на мястото на въвеждане и не могат да бъдат отстранени от тъканите, ако това се наложи, освен чрез сложни хирургични интервенции.

От съществуващите днес импланти препаратите, които най-много се доближават до “идеалната запълваща субстанция” са тези на база хиалуронува киселина - естествен метаболит в човешкия организъм, който действа по два механизма. Освен първичния ефект, който се наблюдава незабавно и се дължи на механично запълване на дефектите, се индуцира синтез на собствен колаген, водещ до естествено дълготрайно реконструиране на кожата за период до една година.
Предимствата на филърите на база хиалуронова киселина са много:

 • отсъствие на алергични реакции;
 • липса на съставки от животински произход, носещи риск от заразяване с вируси и приони; 
 • биорезорбируемост, даваща допълнителна сигурност при незадоволително изпълнение; 
 • предсказуемост на резултатите; 
 • икономичност и възможност за прилагане на препарати с различни концентрации и плътност в зависимост от зоните на инжектиране;
 • удобен и лесен за манипулиране материал. 

Важно е да се избират препарати на утвърдени производители, със сертифициран по ISO и GMР стандартите процес на производство и одобрение от регулаторните органи (ИАЛ), което е гаранция за контрол и качество.

2. Изборът на подходящ пациент е много важно условие, неспазването на което често води до разочарование от интервенцията. Подборът на подходящи пациенти включва уточняване на дефекта, който ще се коригира и уеднаквяване на очакванията с реалните възможности за корекция. Важно е провеждането на подробен клиничен преглед и събирането на точни анамнестични данни за придружаващи страдания, кожни инфекции, алергични и автоимунни заболявания, които могат да бъдат противопоказание за приложението на някоя от субстанциите, както и подробно обсъждане на възможните странични ефекти. Попълването на информирано съгласие на пациента, протокол на манипулацията и фото-документиране на състоянието преди и след интервенцията са неотменна част от процедурата.

3. Техника на изпълнение. Съединителнотъканното заместване представлява дермато-хирургична техника, която може да се извършва само от лекар-специалист с необходимия опит и квалификация. За да предпазят лекарите от грешки и пациентите от усложнения, Българското дерматологично дружество и фирмите производители организират постоянни курсове и издават сертификати за работа на лекарите преминали обучението.

В заключение мога да кажа, че комбинацията между “идеалната субстанция”, подходящия пациент и добрата техника на опитния специалист са важна предпоставка за постигане на тези резултати, които да удовлетворяват пациента и лекаря и да позволят реализирането на целия потенциал на съединителнотъканното заместване в лечението на белезите и стареенето.

д-р Иван Балдаранов
Дерматолог 

д-р Иван Балдаранов 

Специалист Кожни и полово-предавани болести

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, ет.5, каб. 51

тел.(+359) 0888 937 488
www.baldaranov.com